Thema-avonden 'Seksualiteit - In ere hersteld'

Ons jaarthema is ‘In ere hersteld’. Als kerk willen we zoeken naar herstel, voor onszelf maar ook voor onze wereld waarin we kerk zijn. In ons verlangen naar dat herstel staat Jezus centraal. Zijn genade, Zijn woorden, Zijn uitnodiging en de richting die Hij ons wijst. In dat kader organiseren we als Mozaiek0318 vijf thema-avonden ‘Seksualiteit’. (Deze avonden zijn een vervolg op onze cultuuravond over LHBT+ van 2022).

Het thema Seksualiteit is een groot, kwetsbaar en persoonlijk thema waar we als mensen allemaal mee te maken hebben. Het komt met grote vragen, zoals: Wat is het doel van relaties, seks, het huwelijk, single zijn, het gezin? In hoeverre vormt en bepaalt onze culturele context onze visie op seksualiteit en identiteit? Deze en andere grote vragen kunnen we in dit leven zonder Jezus of met Jezus proberen te beantwoorden. Zijn uitnodiging is Hem, in deze chaotische wereld waarin zoveel uiteenlopende meningen zijn, te volgen. Zijn weg leidt tot herstel en een vol en volwaardig leven. Naast een duik in onze cultuur- en visiewoorden behandelen we allerlei teksten over seksualiteit en homoseksualiteit en zoeken we samen als kerk hiermee om te gaan. Op de laatste avond proberen we vragen die er leven te beantwoorden.

De data van de avonden zijn 6 maart, 13 maart, 20 maart, 3 april en 10 april. Het heeft onze voorkeur dat, als je wilt komen, probeert om alle avonden aanwezig te zijn.

De 1e avond is een inleiding op het thema, waarin we visie en cultuur van Mozaiek als uitgangpunt nemen. Ook slaan we een paar piketpaaltjes in de grond zodat we een helder kader creëren waarin dit gesprek gevoerd kan worden.