| Stille week

Stille week - dag 1 - Onderweg met Jezus ...

Elke avond in de stille week willen we om 20:00 in het Mozaiek Centrum een moment creëren van rust en bezinning. Samen met Jezus oplopen naar goede vrijdag en Pasen. Ben je niet in de gelegenheid om hierbij te zijn bid en overdenk vooral met ons mee. Hieronder de tekstgedeelte en overdenking waar we vandaag met elkaar bij stilstaan.

Lees hieronder de overdenking of beluister de podcast.

Beluister de podcast

3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 7 Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ - Marcus 14: 1-9

Je hebt het haast niet in de gaten, maar de schrijver Marcus begint het lijdensverhaal met dit verhaal. De slotakte, het lijden en sterven van Jezus wordt hier ingezet.

Zoals in allerlei verhalen zijn er ook deze stille week verschillende rollen te spelen. Iedere rol komt met zijn eigen keuzes.

Zo heb je de rol van Simon: degene die aan huidvraat had geleden. Zijn rol is die van gastheer. Hij geeft een feestje. Maar er zijn in deze slotscène van het verhaal van Jezus’ lijden en sterven, grotere rollen te verdelen.

Denk maar eens aan de rol van Judas die Jezus verried. Waarom verraadde hij Hem? Deed hij wat hij deed, in de overtuiging dat de arrestatie van Jezus zou leiden tot een broodnodige opstand, de vlam in de pan? Of was hij zijn geloof in de revolutie juist helemaal verloren? Hoe het ook zij, wat zijn motivatie ook was, Judas speelt op een gegeven moment zijn rol in het verhaal door een stap naar voren te zetten en Jezus een kus te geven. Nota bene een kus: een uiting van genegenheid en liefde. Na de kus volgden de knuppels, stokken en fakkels.

Dan zijn we aangekomen bij de rol van de religieuze leiders. Zij hadden als taak hun religie, hun identiteit en volk te beschermen. Daarom moesten zij van Jezus af!

Dan is er de rol van van Petrus die Hem verloochende. Terwijl hij in dit verhaal zo’n heldenrol voor zichzelf zag. Iedereen zou Jezus verlaten, maar hij niet! Misschien wel juist gedreven door zijn grote mond, moest hij zien waar ze Jezus hadden gebracht. Zo werkte zijn ambitie juist mee aan de scene waarin hij Jezus zou verloochenen. Drie keer loog Petrus, twee keer kraaide de haan en in één keer zag Petrus zijn ware gezicht.

Naast Judas en Petrus zijn er ook nog wat bijrollen van de andere discipelen, maar voor de scene goed en wel is begonnen, laten allen Hem in de steek en vluchtten weg.

Dan is er natuurlijk de rol van Pilatus die zijn handen van Hem aftrok en ene Barabbas speelt deze week ongevraagd ook nog een rol.

Er zijn zoveel rollen in deze slotakte, maar er is ook de rol van deze vrouw: ze is op zoek naar Jezus en komt niet met lege handen. Nee, ze komt met een albasten flesje gevuld met zeer kostbare, zuivere nardusolie.

In Marcus is ze, net als in Mattheus en Lucas, naamloos. Dat is best gek. Want Jezus zegt nota bene nog, dat waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, ter herinnering aan haar verteld zal worden wat zij heeft gedaan. Juist dan verwacht je toch een naam? Een eervolle vermelding?

Juist de reden waarom ze doet wat ze doet, helpt ons te begrijpen, dat het bij deze vrouw helemaal niet om haar gaat. Het gaat haar juist om Jezus. Zij zoekt zichzelf niet, zij zoekt Hem! Als enige in dit grote verhaal waarin iedereen zijn rol speelt, is zij juist degene die niet zichzelf zoekt. De religieuze leiders, Pilatus, Petrus, Judas en de andere leerlingen van Jezus: allemaal zoeken ze zichzelf. Iedereen heeft zijn eigen belang voorop staan. Religieuze belangen, politieke belangen, eigen belangen en dan is er opeens deze vrouw die Zijn belang zoekt.

“Wat ze kon, heeft ze gedaan”, zegt Jezus. “Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis”.

Zij is de enige die Jezus werkelijk ziet en Hem, nog voor het drama goed en wel begonnen is, ziet in zijn lijden. Deze zalving van liefde is gedaan met oog op zijn begrafenis.

En wij dan? Wat is onze rol in deze stille week? Wie zoeken wij? Op wie zijn onze ogen gericht? Heel bewust willen we met Hem deze week op weg: Onderweg met Jezus. Ga je mee in deze stille week? Dan gaan we op zoek naar Hem.

Heer, deze week willen wij U zoeken.
Er zijn in het verhaal van de stille week zoveel rollen te verdelen.
Help ons op weg te gaan in de schoenen van deze vrouw.
Zij die U zocht, U aanbad, zichzelf gaf, U zalfde met oog op uw begrafenis.
Heer, hier zijn we.

[preek

Deel dit artikel:

Meer nieuws

| Nieuws
Reserveer tickets voor de generatiedienst op 3 maart!
| Nieuws
Nieuw! Mozaiek Kingdom Business Community
| Nieuws
Mozaiek NL zoekt projectondersteuner (vrijwillige rol)