| Stille week

Stille week - dag 2 - Het laatste avondmaal ...

Elke avond in de stille week willen we om 20:00 in het Mozaiek Centrum een moment creëren van rust en bezinning. Samen met Jezus oplopen naar goede vrijdag en Pasen. Ben je niet in de gelegenheid om hierbij te zijn bid en overdenk vooral met ons mee. Hieronder de tekstgedeelte en overdenking waar we vandaag met elkaar bij stilstaan.

Lees hieronder de overdenking of beluister de podcast.

Beluister de podcast

14 Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 20 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. - Lucas 22: 14-20

Regelmatig schuiven er vrienden, familie of buren bij ons aan als we gaan eten. Wat ik zo bijzonder vind aan het eten met elkaar is, dat je niet alleen je eten deelt, maar vaak ook je hart en je leven. Vele mooie, maar ook moeilijke gesprekken hebben we gehad rondom die tafel. Er wordt veel gelachen, maar soms vloeien er ook tranen. Samen eten is je verbinden met de ander.

Jezus zit hier ook aan tafel met zijn vrienden. Nou ja, vrienden … er zit er één tussen bij wie het over een paar uur te heet onder de voeten wordt. Iemand waarvan Jezus weet dat hij straks tot driemaal toe gaat zeggen, dat hij Hem toch écht niet kent! En er zit er één tussen die net een lucratieve deal heeft gesloten met de Joodse leiders. Hij levert Jezus straks aan hen uit, zodat ze Hem kunnen veroordelen en vermoorden. Fijn gezelschap dus …

Toch zegt Jezus aan het begin van de maaltijd: ‘Wat heb ik ernaar verlangd dit paasmaal met jullie te eten voor ik zal lijden!’ Jezus verlangt ernaar om met dit bonte gezelschap te eten! Ongelofelijk toch? Ik denk dat ik zelf liever een ander soort gezelschap had uitgekozen om de zwaarste momenten van mijn leven mee te beleven. Maar Jezus hart blijft uitgaan naar deze groep mannen. Hij wil zijn hart ook met hen blijven delen.

Daarom vertelt Jezus dat dit zijn laatste maaltijd is, omdat Hij een verschrikkelijk lijden tegemoet gaat. Dit lijden moet hij ondergaan zodat het Koninkrijk van God echt zou kunnen doorbreken voor alle mensen. Wat Jezus hier te wachten staat betekent een keerpunt in de geschiedenis. De discipelen hebben hier echter geen enkel benul van. Verderop lezen we zelfs dat ze ter plekke ruzie krijgen over wie van hen de belangrijkste is. Niemand begrijpt hier werkelijk wat er te gebeuren staat en welke ongelofelijke gevolgen dit heeft voor de hele mensheid. En toch blijft Jezus ze deel maken van zijn plan. Ook al begrijpen ze er nu nog niets van. Daarom vraagt Hij ook of ze zijn lijden en sterven in de toekomst willen blijven gedenken door het delen van brood en wijn met elkaar.

Wij weten nu al veel meer dan de discipelen en toch lukt het ook mij niet om Goede Vrijdag en Pasen volledig te kunnen bevatten. Herken je dat? Ook door alle ruis in dit leven is het soms zo moeilijk om de onvoorwaardelijke liefde van God en zijn genade tot je door te laten dringen en impact te laten hebben in jouw leven. Ik weet niet hoe jij deze stille week ingaat. Misschien begin je deze week wel, net zoals vele Mozaiekers, met bidden en vasten. Zet je tijd apart om juist even niet te eten, online te zijn of welke vorm je dan ook kiest, om meer tijd met Jezus door te brengen. Misschien valt het je wel zwaar en komt de stilte hard aan. Wellicht voel je je helemaal niet echt in verbinding met Hem. Zijn er dingen gebeurd de afgelopen tijd die juist voor verwijdering hebben gezorgd. Voel je je een Petrus, of misschien zelfs wel een Judas. Toch zegt Jezus ook vandaag: Ik verlang er intens naar om met jou de Pesachmaaltijd te vieren. Je bent welkom aan zijn tafel. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt: Jezus verlangt ernaar om zich met jou te verbinden. Hij weet al lang wat er zich in jouw leven, hart en gedachten afspeelt. Toch kiest Hij ervoor om jou onderdeel te willen maken van zijn plan. Zijn plan met deze wereld.

Met Goede Vrijdag vieren we avondmaal. Een mogelijkheid om Jezus’ uitnodiging plaats te nemen aan zijn tafel, aan te nemen. En avondmaal vieren we samen als kerk. Want we hebben juist elkaar nodig om de lengte, breedte, hoogte en diepte te kunnen begrijpen van Jezus liefde, die alle kennis te boven gaat.

Jezus dank U, dat er altijd plek is aan uw tafel.
Dank U, dat U er zelfs naar verlangt om ons te ontmoeten aan uw tafel en deelgenoot te maken van uw plan.
Wat ons verhaal ook is: help ons om deze week de rust en de stilte te vinden, zodat we heel bewust uw uitnodiging aan kunnen nemen.
Amen

Deel dit artikel:

Meer nieuws

| Nieuws
Reserveer tickets voor de generatiedienst op 3 maart!
| Nieuws
Nieuw! Mozaiek Kingdom Business Community
| Nieuws
Mozaiek NL zoekt projectondersteuner (vrijwillige rol)