Seksualiteit in ere hersteld

Ons jaarthema is ‘In ere hersteld’. Als kerk willen we zoeken naar herstel, voor onszelf maar ook voor onze wereld waarin we kerk zijn. In ons verlangen naar dat herstel staat Jezus centraal. Zijn genade, Zijn woorden, Zijn uitnodiging en de richting die Hij ons wijst. In dat kader organiseren we als Mozaiek0318 vijf thema-avonden ‘Seksualiteit’. De avonden zijn een vervolg op de cultuuravond over homoseksualiteit, waarbij we het thema ‘Seksualiteit’ nu in de volle breedte willen behandelen. We willen dit zorgvuldig doen en vandaar ook dat we hier vijf avonden aan besteden.

Het thema Seksualiteit is een groot, kwetsbaar en persoonlijk thema waar we als mensen allemaal mee te maken hebben. Het komt met grote vragen, zoals: Wat is het doel van relaties, seks, het huwelijk, single zijn, het gezin? In hoeverre vormt en bepaalt onze culturele context onze visie op seksualiteit en identiteit? Deze en andere grote vragen kunnen we in dit leven zonder Jezus of met Jezus proberen te beantwoorden. Zijn uitnodiging is Hem, in deze chaotische wereld waarin zoveel uiteenlopende meningen zijn, te volgen. Zijn weg leidt tot herstel en een vol en volwaardig leven.

Bekijk de avonden terug

Studie-avonden

Naast een duik in onze cultuur- en visiewoorden behandelen we tijdens de vijf studie-avonden allerlei teksten over seksualiteit en homoseksualiteit en zoeken we samen als kerk hiermee om te gaan. Op de laatste avond proberen we vragen die er leven te beantwoorden.

Het heeft onze voorkeur dat, als je wilt komen, probeert om alle avonden aanwezig te zijn. Locatie voor deze avonden is de Basiliek, we starten om 20.00 uur. Zie ook de agenda

6 maart: Deze 1e avond is een inleiding op het thema, waarin we visie en cultuur van Mozaiek als uitgangpunt nemen. Ook slaan we een paar piketpaaltjes in de grond zodat we een helder kader creëren waarin dit gesprek gevoerd kan worden.

13 maart: Tijdens de 2e avond gaan we in op de culturele kijk op seksualiteit. Als kerk kunnen we niet het gesprek over seksualiteit voeren zonder te begrijpen welke grote (culturele) veranderingen er buiten de kerk zijn.

20 maart & 3 april: De 3e avond en de 4e avond slaan we de bijbel open en lezen we ook de zogenoemde ‘struikelteksten’ die gaan over homoseksualiteit. Maar we willen ook met de bijbel kijken naar wat het doel is van seks, waarom het huwelijk, wat als je single bent en hoe kunnen we God eren met ons lichaam?

10 april: Tijdens de slotavond gaan we in op de vragen die er gedurende de thema-avonden zijn binnengekomen. We ronden de avonden af met aanbidding, gebed, ministry en avondmaal.

Stel jouw vraag!

Tijdens de slotavond van de 5-delige serie over het thema 'Seksualiteit in ere hersteld' op woensdag 10 april jl. zijn we ingegaan op de vragen die er gedurende de thema-avonden zijn binnengekomen. Heb je naar aanleiding van de slotavond nog vragen? Via deze pagina kun je jouw vraag inzenden.

Care & Serve

Heb je naar aanleiding van deze thema-avonden behoefte aan gebed of een luisterend oor? Kom in contact met Care & Serve. We zijn er voor je als je hulp nodig hebt. We care. We serve.

Presentaties

Studie-avond1

Bekijk hier schermafbeeldingen bij deze avond.

Studie-avond2

Bekijk hier schermafbeeldingen bij deze avond.

Studie-avond3

Bekijk hier schermafbeeldingen bij deze avond.

Studie-avond4

Bekijk hier schermafbeeldingen bij deze avond.

Take-Away's

Wil jij aan de hand van de studie-avonden napraten in jouw community? 
Misschien helpen de Take-Aways jullie daarbij! Download ze hieronder.

Studie-avond 2
Studie-avond3
Uitleg Kees en Nelinda

Visie avonden 'Seksualiteit in ere hersteld'

Jaarthema In ere hersteld

In 2024 is ons jaarthema 'In ere hersteld'. Dit thema komt terug tijdens de preken in onze samenkomsten, maar ook in de doordeweekse activiteiten die we organiseren.

Voor dit thema hebben we ons laten inspireren door Handelingen 3. We geloven als kerk in een evangelie met discipelschap. Discipelschap is Gods herstelplan voor ons leven en deze wereld, tot de dag komt dat alles in ere zal worden hersteld.