| Nieuws

Hemelvaart – feest van afscheid?

Stel je eens voor dat je Petrus bent of één van de andere leerlingen van Jezus, die met Hem rondwandelden op aarde. Eerst twijfelde je misschien nog: wie is deze man? Maar hoe meer tijd je in Zijn aanwezigheid doorbrengt, hoe meer bijzondere dingen je meemaakt: water verandert in wijn, zieken worden genezen en mensen bevrijd. Je raakt overtuigd: Hij is de beloofde Redder. Hij is gekomen om de Romeinen te verjagen!

Maar dan.. komen alle verschrikkingen van Goede Vrijdag, het lijden van Jezus, de angst, wanhoop en weer die twijfel. Toch mag je na drie dagen het grootste wonder tot nu toe ervaren: Jezus leeft! Hij ís de beloofde Redder! In de dagen, weken die volgen, maak je weer bijzondere momenten met Hem mee en vraag je voorzichtig: Heer, gaat U dan binnenkort het koningschap over Israël herstellen? Maar Jezus wordt omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat je hem niet meer ziet. Hemelvaart: waarom vieren we eigenlijk dat Jezus, die zoveel mooie dingen op aarde deed, weer wegging? Dat is toch geen reden voor een feest?

Achtergelaten door Jezus.. niet voor niets wordt de zondag na Hemelvaartsdag in de traditionele kerken ‘wezenzondag’ genoemd. Had Jezus niet gezegd voordat Hij naar de hemel ging, dat Hij met ons zou zijn alle dagen? Voor de leerlingen van Jezus brak er een tijd van geduld aan. Ze moesten wachten op een belofte die hen was toegezegd. Jezus had op aarde namelijk tegen ze gezegd, dat het beter was als Hij zou gaan, want dan kon Hij de pleitbezorger sturen, de Heilige Geest.

Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. Johannes 16: 7-11

Als mens kon Jezus maar op een plek zijn, maar door de Heilige Geest leeft Hij in ons. De Geest spreekt de waarheid van God in ons hart. Hij helpt ons om naar onze omgeving te kijken door de ogen van Jezus. Hij bevrijdt ons van dingen die ons kunnen beperken, zoals zonden en angsten; en bidt voor ons, als we zelf even niet de woorden kunnen vinden om voor een situatie te bidden.

En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. Romeinen 8:26-27

Sinds Jezus werd opgenomen in de hemel, regeert Hij aan de rechterhand van God als Koning. Daar pleit Hij voor ons:

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Romeinen 8:34

Jezus neemt het voor ons op. Misschien goed om hier even bij stil te staan. Je leven is niet perfect, je maakt fouten, maar Hij neemt het voor je op. Hij wil je kracht geven door de pleitbezorger, de Heilige Geest. Er is zoveel gaande in de wereld, zoveel ellende, zoveel pijn. Met Zijn hulp kunnen we leren leven zoals we bedoeld zijn. Door te doen wat Hij wil, mogen we in een gebroken wereld, stukjes Koninkrijk op aarde brengen. Gewoon in onze eigen omgeving, op de plekken waar God ons brengt.

In Handelingen 1: 9-11 staat:

Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

In onze afwachting op Jezus hoeven we niet stil te staan. We mogen om ons heen kijken en zien wat Hij al doet en vol verwachting leven naar wat Hij nog meer gaat doen.

Een echt afscheid is Hemelvaart niet. Het is een feest van Hoop. Van Jezus die op de troon zit en als Koning regeert. Die in ons wil leven door zijn Heilige Geest. Hij zal recht en herstel brengen. Hij zal alle dingen nieuw zal maken.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Openbaring 21:4-5

Tips om Hemelvaart te vieren:

 • Maak een mooie wandeling alleen, met je gezin of met je community. Vier de schepping die God heeft gemaakt en die Hij zal herstellen.
 • Knutsel met je kids een kroon die ze op kunnen zetten. We mogen vieren dat we zonen en dochters zijn van de Allerhoogste Koning!
 • Bid het Onze Vader en denk speciaal na over de zinnen:

  Onze Vader in de hemel,
  laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen,
  laat uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Mattheus 6:9
 • Denk eens na over de vraag: hoe ziet het er voor mij uit om Zijn wil te doen en stukjes Koninkrijk op aarde te brengen?
Deel dit artikel:

Meer nieuws

| Nieuws
Pre-order de nieuwe jongerenbijbel via Mozaiek
| Nieuws
Hemelvaart – feest van afscheid?
| Nieuws
Volg de Muskathleten via blog en socials